Osobný profil

Mgr. Tomáš Lintner, Dip. MDT

Vzdelanie:
 • Odbor fyzioterapia, Žilina, (Dipl. f.)
 • Odbor fyzioterapia, Bratislava, (Bc.)
 • Odbor fyzioterapia, Banská Bystrica, (Mgr.)
 • Špecializačné štúdium v odbore: fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, Bratislava
 • Mechanical diagnosis and therapy, The Mckenzie institute international, (Cert. MDT)
 • Mechanical diagnosis and therapy - International Diploma (Dip. MDT)
 • Ďalšie vzdelávacie aktivity:
 • Techniky mäkkých tkanív 1. časť, Žilina, Rehaspring
 • Techniky mäkkých tkanív 2. časť, Žilina, Rehaspring
 • Nešpecifická mobilizácia a mäkké techniky, Žilina
 • Instruktor fitness, Fitness institut Tonus, Praha, PaedDR. Petr Tlapák, CSc.
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii a fyzioterapie funkce, Žilina, MUDr. Jan Hnízdil
 • Sportovní fyzioterapie a trénink I., Čelákovice, Rehaspring, Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysiotherapy
 • Sportovní fyzioterapie a trénink II., Čelákovice, Rehaspring, Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysiotherapy
 • TAPING – prevence poruch pohybového aparátu, Praha, Stanislav Flandera
 • Poradce pro výživu, Nutris, Praha, Ing. Ivan Mach, CSc.
 • Kineziologie – patokineziologie dolní končetiny a nohy, Čelákovice, Rehaspring, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • SM systém I. a II., Žilina, MUDr. Richard Smíšek
 • Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie, Čelákovice, Rehaspring, Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysiotherapy
 • Traineeship, Medbase sportphysiotherapy zentrum, Switzerland
 • Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii, Čelákovice, Rehaspring, Mgr. Iľja Číž, Ph.D.
 • International Conference of Football medicine strategies for Muscle and Tendon injuries, Wembley Stadium, London
 • III. Medzinárodní konference Rehaspring, Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii a Varia, Praha – Aktívna účasť
 • Diagnostika a terapie kolnenního kloubu, Třinec, Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT
 • International Conference of Football Medicine Strategies for Joint and Ligament Injuries, Milan, Italy
 • International Conference of Football Medicine Stragies for Player Care, London
 • McKenzie REFREŠ, Praha, Grant Watson
 • 13th International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy , Copenhagen, Denmark
 • McKenzie REFREŠ, Žilina, Grant Watson