Kurzy (Trenčín)

Kurz je určený pre fyzioterapeutov všetkých úrovní vzdelania

( AJ ŠTUDENTOV!!! ), kondičných trénerov a príbuzných odborov.

Vzdelávacia aktivita je v zmysle zákona č. 578/2004  Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019  zaradená do celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Informácie o kurze:

Dátum kurzu: 24-26.5.2024

Miesto kurzu: Sport therapy Trenčín (Dolné Pažite 605/95, 911 06 Trenčín – Záblatie)

Prednášajúci:  Mgr. Tomáš Lintner Dip. MDT

Začiatok kurzu: 24.5.2024 o 13:00 (Registrácia 12:00)

Koniec kurzu: 26.5.2024 o 12:00

Cena: 290 Eur

Počet účastníkov: 15

Počet kreditov: 14,5

 

Obsah kurzu:

–  základy fyziológie hojenia mäkkých tkanív

–  fázy hojenia pri záťaži a ich význam

– symptomatická, mechanická a funkčná odozva na záťaž a jej význam

–  adaptačné procesy v tréningu

–  najčastejšie úrazy v športe

–  tréning vo fyzioterapii a jeho manažovanie

–  využitie tréningových metód v rehabilitácii a jeho plánovanie

–  využitie fixačného tejpovania v praxi

– praktické ukážky cvičení!!!

 

V cene kurzu je zahrnuté:

– Vzdelávací manuál, certifikát

– Občerstvenie

Kurz bude rozdelený na dve časti, teoretickú a praktickú, takže si prineste pohodlné oblečenie a obuv, budeme aj cvičiť! 🙂

 

Ako sa k nám dostanete?

Zo železničnej/autobusovej stanice autobus č. 6 a vystúpite zastávka ZÁBLATIE NADJAZD

 

Podmienky kurzu a platba:

Účastník je záväzne zaradený do kurzu až po uhradení kurzovného poplatku!

Pri zrušení účasti menej ako 7 dní sa odpočítava 50% z kurzovného, možnosť dohody s náhradníkom.

Sport Therapy s.r.o. má právo zrušiť kurz 14 dní pred jeho konaním z dôvodu nenaplnenia kurzu alebo iného neočakávaného dôvodu. V tomto prípade sa čiastka kurzovného vracia účastníkovi v plnej výške.

 

Platba kurzovného:

IBAN: SK79 8330 0000 0024 0275 9481

Správa pre príjemcu: (Uvedte prosím Meno a Priezvisko, aj miesto konania kurzu )

 

V súlade s nariadením europského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlásiť sa môžete tu:

Prihláška na kurz